Acreditare parteneri

Concursurile locale, organizate la nivel local pot fi acceptate ca faze a Concursului National de Frumusete "MISS ROMANIA".

Concursurile locale, organizate la nivel local pot fi acceptate ca faze a Concursului National de Frumusete "MISS ROMANIA".

Concursurile locale ale caror organizatori doresc sa-si depuna candidatura in vederea acceptarii ca faze preliminarea ale Concursului National de Frumusete "MISS ROMANIA" trebuie sa indeplineasca o serie de criterii impuse de standardul ORGANIZATIEI "MISS ROMANIA".

In faza in care se atinge modul de organizare si calitate impuse de standardele Concursul National de Frumusete "MISS ROMANIA". se va lua in discutie de catre Comitetul National de Organizare solicitarea de acreditare.

Acordarea acestei acreditari se face pentru operioada de 1 an. La sfirsitul acestei perioade va avea loc o evaluare a colaborarii, a respectarii sau imbunatatirii sandardelor, a eventualelor probleme aparute in timpul activitatii. Evaluarea se face pe baza datelor prezentate de catre directorul local dar si a observatorilor independenti.

Standarde obligatorii pentru concursurile locale.

PRESELECTII

Publicitate

Informarea publica referitoare al preselectiile si concursul local trebuie sa se faca, in primul rind, prin presa scrisa si electronica locala. In acest scop se vor organiza conferinte de presa conform instructiunilor Organizatiei.

In afara informarii prin media se vor folosi afise si invitatii personale inminate direct tinerelor pe care organizatorii le apreciaza ca avind un bun potential pentru preselectie.

Locatia-spatii

Preselectiile trebuie sa aiba loc intr-o sala din zona centrala a localitatii.

Suprafata acesteia trebuie sa permita :

- amenajarea unei spatii speciale destinate juriului (mese, scaune) cu perspectiva directa spre zona de defilare a candidatelor. In fata juriului trebuie sa existe un scaun pentru concurentele invitate sa se prezinte la interviul personal.

- o zona de minim 4/2 metri pentru prezentarea si mini defilarea concurentelor

- un spatiu special asigurat si pazit, destinat exclusiv garderobei;

zona speciala pentru public

spatiu special amenajat pentru presa

Juriul preselectiei

Juriul trebuie sa fie alcatuit din:

- organizatorul acrediat care va detine si functia de presedinte al juriului;

- un oficial al administratiei locale corespondente zonei administrativ-teritoriale ce va fi reprezentata de catre concurenta la concursul final;

- o persoana cu pregatire artistica (desen, pictura);

- o persoana cu pregatire in arta miscarii-dans, balet;

- un fotograf;

In afara acestor cerinte obligatorii juriul poate fi completat si cu alte persoane interesate de concurs.

Jurizarea

Jurizarea urmeaza a fi operata pe baza criteriilor nationale. Este obligatoriu ca, inainte cu o zi de preselectie, fiecare membru al juriului sa primeasca, sub forma scrisa, extrasul privitor la criteriile de jurizare ale O.M.R.

Fisele de punctaj vor fi transpuse in versiune electronica si transmise OMR, impreuna cu fotografiile scanate ale concurentelor, spre arhivare pe serverul organizatiei.

Informatiile referitoare la concurentele ce au ocupat primele trei locuri se vor stoca pentr-o sectiune speciala. Ele vor fi luate in considerare la preselectia nationala finala. Numarul concurentelor care vor intra in finala va fi decis de Comisia Nationala de Preselectare din care vor face parte si organizatorii acreditati. Deoarece este important ca in finala sa acceada concurentele care materializeaza cel mai bine criteriile stabilite de Organizatie, Comisia Nationala va putea decide, in cazurile justificate, ca o zona a tarii sa fie reprezentata de doua sau mai multe concurente selectate in cadrul aceluiasi concurs sau in concursuri diferite. Aceste departajari se vor decide pe baza votului secret iar pina in momentul inchiderii listei finalistelor fiecare concurenta ce participa la preselectia nationala va fi identificata nu de nume ci de un cod alfanumeric a carui corespondenta cu numele reale va fi secreta.

CONCURSUL LOCAL faza prefinala a Concursului National de Frumusete "MISS ROMANIA".

Loc de desfasurare

Concursul propriu-zis se va organiza intr-o locatie bine cunoscuta pe plan local a carei structura sa permita desfasurarea in conditii bune a concursului.

Juriul

Compunerea juriului va avea la baza instructiunile Organizatiei "MISS ROMANIA".. La concurs va fi invitat ca observator si un reprezentant al Organizatiei "MISS ROMANIA". Acesta nu va face parte din juriu dar va putea acorda asistenta organizatorilor.

Juriul va avea un serviciu de secretariat ce va asigura operatiunile tehnice impuse de jurizare.

Inregistrari video

Atit preselectia cit si concursul trebuie inregistrate pe banda video (preferabil in sistem digital) sau DVD. O copie a inregistrarii, nemontata, va fi trimisa la sediul central al Organizatiei "MISS ROMANIA" pentru analiza si arhivare.

Retragerea acreditarii

Acreditarea se acorda pentru durata unui an de zile. La termenul de expirare acreditarea isi incheie valabilitatea in mod automat, fara nici un fel de notificare prealabila. Incepind cu acel moment cel care a detinut acreditarea nu mai poate folosi sub nici un fel marca "MISS ROMANIA".

In cazuri exceptionale, in care comportarea organizatorilor acreditati este de natura a afecta imaginea ORGANIZATIEI "MISS ROMANIA". conducerea O.M.R. va putea decide retragerea inainte de termen a acreditarii si luarea masurilor impuse de situatie.

Reacodarea acreditarii

In vederea reacordarii acreditarii solicitantul trebuie sa completeze formularul special prin care se solicita si o evaluarea a modului in care a reprezentat Organizatia "MISS ROMANIA" prin actiunile intreprinse.Academia de Miss